Katonai szótár

 • STANAG 

  • NATO STANAG 6001 Nyelvvizsgarendszer

   Amikor katonákkal nyelvtudásról beszélgetünk, gyakran elhangzik a következő mondat: –STANAG 1-es (2-es, 3-as, sőt, akár 4-es) vizsgám van angolból. Itt a „STANAG”-et a „katonai” szó szinonimájaként is érthetjük, mivel ez a STANDARDISATION AGREEMENT (Szabványosítási egyezmény) rövidített formája. Ezen egyezmény a technológiától a felszerelésen és a képzésen át a nyelvig minden NATO-val kapcsolatos területre kiterjed. A STANAG célja az, hogy hatékonnyá tegye a NATO-tagok együttműködését, melynek egyik fontos eleme a kommunikáció. A STANAG a következőképpen határozza meg az egyes nyelvi szinteket:

   Level 0 –No practical proficiency Nincs használható nyelvtudás

   Level 1 –Elementary Az “alapfokú katonai szaknyelvi állami nyelvvizsga” szintjének felel meg.

   Level 2 –Fair (Limited working) A “középfokú katonai szaknyelvi állami nyelvvizsga” szintjének felel meg.

   Level 3 –Good (Minimum professional) A “felsőfokú katonai szaknyelvi állami nyelvvizsga” szintjének felel meg.


  • Level 4 –Very good (Full professional) Az angol nyelvvizsgarendszer “Proficiency” szintjének felel meg, azzal a különbséggel, hogy a Proficiency általános, és nem katonai szaknyelvi vizsga.

   Level 5 –Excellent (Native / bilingual) Anyanyelvi vagy kétnyelvű beszélő


  • NATO STANAG Presentation SLP3 • STANAG nyelvtanfolyamok

  • A H-Net Nyelvi Központ 2002 óta rendelkezik katonai szaknyelv oktatására jogosító akkreditációval. Ezen időpont óta több, mint 1700 tisztnek és tiszthelyettesnek tanítottunk angolt, több mint 250 csoportban, akik közül 1200-an STANAG nyelvvizsgát tettek. Egyéni és csoportos, intenzív nyelvvizsga-felkészítő és szinten tartó nyelvórákat egyaránt biztosítunk 1., 2., 3., és 4. STANAG szinteken (magyar anyanyelvűek lévén az 5-ik szinten természetesen nem). A STANAG 4.4.4.4. szintű vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamunk Magyarországon egyedülálló, 2005 óta létezik.

   A H-Net Nyelvi Központ 2000 óta partnere az egyesült királyságbeli Bournemouth Buiseness School International (BBSI) nyelviskolának. A H-Net és a BBSI közti kapcsolat több évre visszatekintő, élénk szakmai együttműködést jelent. A BBSI vezetői és oktatói a különböző nyelvi szintű és szakmai hátterű magyar csoportok igényeihez alkalmazkodva készítik el nyelvoktatási programjukat. Ennek eredményeképpen, a legfrissebb adatok szerint a STANAG 3.3.3.3. és a 4.4.4.4. szinteken vizsgázók közel 80%-os arányban voltak sikeresek. Az Egyesült Királyságban megszerezhető bizonyítványt a brit Védelmi Minisztérium Nyelvi Vizsgabizottsága (Ministry of Defence Language Examination Board, MODLEB) állítja ki.


 • Tanárok

  • A STANAG tanfolyamokon oktató tanárok a katonai szaknyelv tanításában jelentős tapasztalattal rendelkeznek és mindannyian éltek angol anyanyelvi környezetben. A STANAG-tanárok rendszeresen tartanak tananyag- és vizsgaorientált fejlesztő alkalmakat, melyek célja, hogy szakmailag a legjobb és legnaprakészebb órákat tarthassák.


 • Vizsgák

  • Ha a katonák külföldi beosztásra készülnek, a beosztásnak előírt nyelvi szinttel és nyelvvizsgával kell rendelkezniük. Minden egyes szinten belül négy nyelvi készség létezik, amelyekből külön-külön is tehető vizsga. Ezeket a nyelvi készségeket a következő sorrendben adják meg: hallott szöveg értése (listening), beszéd (speaking), olvasás (reading), írás (writing). Azaz, ha valakinek például STANAG 1.2.3.2 nyelvvizsgája van, ez azt jelenti, hogy hallott szöveg értéséből 1-es szintű (alapfokú), beszédből 2-es szintű (középfokú), olvasásból 3-as szintű (felsőfokú), írásból pedig 2-es szintű nyelvvizsgája van.

   STANAG nyelvvizsgát Magyarországon a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen lehet tenni, melyről bővebb információ a www.zmne.hu honlapon található. A H-Net Nyelvi Központ egyaránt foglalkozik a ZMNE-n letehető és az egyesült királyságbeli Védelmi Minisztérium Nyelvi Vizsgabizottsága (Ministry of Defence Language Examination Board, MODLEB) által szervezett nyelvvizsgákra felkészítéssel, ez utóbbit a BBSI nyelviskolával együttműködve.


   További információkért keresse munkatársainkat!

Copyright 2009 © www.h-net.hu - Minden jog fenntartva. Weboldalunkat a Tarhely.eu uzemelteti